https://www.adv-dk.co.il/wp-content/uploads/2017/07/חוק-השמיטה-1024x934.jpg

הפטר, חוק השמיטה

במקרה דנן אין צורך להרחיב במילים.

מצ”ב החלטת רשם ההוצאה לפועל בעניין לקוחת משרדנו אשר קיבלה הפטר חלוט עפ”י חוק השמיטה-הפטר לחייבים מוגבלים באמצעים.

כידוע, כיום ועד ליום 9/18, יוכלו חייבים אשר הוכרזו כחייבים מוגבלים באמצעים [ לרוב ע”י איחוד תיקם ותחת צו תשלומים חודשי] ואשר משלמים משך לפחות 18 חודשים את צו התשלומים, להגיש בקשה להפטר ולמחיקת חובות כבר בהוצאה לפועל וללא פניה להליך פשיטת רגל.

מהם התנאים להיכנס למסלול הפטר?

  1. אחד התנאים הוא כי החייב יהיה מי שהוכרז מוגבל באמצעים ונמצא באיחוד תיקים משך 18 חודשים.
  2. החייב עמד בצו התשלומים 18 חודשים.
  3. אין לחייב חובות העולים על הסך של 2 מיליון שח
  4. לחייב אין חוב לנושה אחד העולה על 400 אש”ח

כל אלו ועוד, מצויים בחוק ההוצאה לפועל, כך שעל החייב לעמוד בקריטריונים השונים אשר לא פירטנו את כולם במאמר זה.

חייגו עוד היום לקבלת טיפול בחובות.

אייל קורסיה ושות’-עורכי דין

טלפון: 050-6351208

 

חוק השמיטה
חוק השמיטה
Call Now Button דילוג לתוכן